Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Dil gelişimi: Önoluşumcu (Nativist) Kuram
Dil gelişimi konusunda ortaya atılan ilk kuram, davranışçı kuram olmuştur; ancak davranışçı kuram, dil gelişimini açıklamak konusunda eleştiriler ile karşılaşmıştır. Özellikle konuşma benzeri davranışları ödüllendirilmeyen çocukların da dil konu...
Devamını Oku
0 2
Dil Gelişiminde Dönüm Noktaları: İlk Yıl
Bebekliğin ilk yılı dil öncesi dönem olarak tanımlanır. Dil öncesi dönem, dil gelişimine ait birçok becerinin de geliştiği dönemdir. Dil konusunda doğuştan bazı yeteneklere sahip olan bebekler, bu yeteneklerini yaşamlarının ilk yıllarında son...
Devamını Oku
0 0
Dil Gelişiminde Dönüm Noktaları: 2. Yıl
Çocuğunun söylediği ilk kelime, genellikle ebeveynler tarafından büyük bir mutluluk ile karşılanır. İlk kelimesini yaklaşık, bir yaşında söyleyen bebeğin dil gelişimi, ilk kelimesinin ardından büyük bir hızla devam eder. Çocukların yaşamların...
Devamını Oku
0 1
Dil Gelişimi: Davranışçı Yaklaşım
İnsanların konuşmayı nasıl öğrendikleri, birçok farklı alandan bilim insanlarının araştırmalarının odak noktası olmuştur. Dil gelişimine getirilen açıklamalar, bu araştırmacıların yaklaşımlarından da etkilenmiş ve yaklaşımları çerçevesinde şekil...
Devamını Oku
0 0
Bilişsel Gelişim Teorisi İlk Yıl
Ünlü bilişsel teorisyen Jean Piaget, çocukların öğrenme, anlamlandırma ve bilgi edinme süreçleri üzerinde çeşitli çalışmalar yapmış ve bilişsel gelişim teorisini ortaya koymuştur. Piaget çocukların olayları, durumları ve nesneleri anlama; bu ...
Devamını Oku
0 0
Bilişsel Gelişim Teorisi: İkinci Yıl
Ünlü bilişsel teorisyen Jean Piaget, çocukların öğrenme, anlamlandırma ve bilgi edinme süreçleri üzerinde çeşitli çalışmalar yapmış ve bilişsel gelişim teorisini ortaya koymuştur. Bu teoriye göre çocuklar yaşamlarının ilk yılının sonunda, davran...
Devamını Oku
0 0