Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Olumsuz Sonuçları: 4 Temel Öneri
Boşanmış ailelerin çocuklarının bu duruma alışma süreçleri, genellikle boşanma sonrası 2 yıl civarını kapsamaktadır. Laura Berk’in Child Development kitabında, boşanma öncesinde anne-baba arasındaki olası çatışmalara sürekli olarak maruz kala...
Devamını Oku
0 0
Baba, Eski Eş ve Çocuk
Biten evlilikler sonunda eski eşler, özellikle bir çocukları olduğu durumlarda sık sık iletişime girme durumunda olabilirler. Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nden Paul R. Amato, yayınladığı The Postdivorce Family: Children, Parenting and Society k...
Devamını Oku
0 0
Boşanmanın Çocuğa Etkileri:Güven
Ebeveynlerinin ayrılması, çocuğu birçok açıdan etkileyebilecek bir durumdur. Bu etkilerin kendini gösterdiği alanlardan biri, çocuğun kendini güvende hissetmemesidir. Ebeveynlerin birinden ayrı yaşamaya başlayan çocukların sergiledikleri bazı da...
Devamını Oku
0 0
Çocuklar Ayrılık Kararını Nasıl Karşılar?
Ayrılık kararını vermek çiftler için oldukça zor bir durumdur. Hayatlarının büyük bir kısmı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak bu karar, değişimin yaratacağı stresi de beraberinde getirir. Diğer bir taraftan ayrılık kararı sadece çiftler üz...
Devamını Oku
0 0
Tek Ebeveyn ile Büyüyen Çocuklarda Okul Başarısı: Gelir Düzeyinin Etkileri
Tek ebeveyn ile büyümek çocuğun sosyal ilişkileri ve okul başarısı gibi birçok konu üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olabilen bir durumdur. Chicago Üniverisitesi’nden William H. Jeynes yaptığı araştırmasında, eğitimcilerin tek ebeveyn ile ...
Devamını Oku
0 0
Üvey Ebeveyn ile Büyüyen Çocuklarda Okul Başarısı: Gelir Düzeyinin Etkileri
Tek ebeveynin çocuğu yetiştirmesi, beraberinde birçok zorluğu da getirebilmektedir.  Çocuğun ekonomik ve sosyal anlamda zaman zaman zorluklar yaşayabildiği bu durum, ebeveyn- özellikle de anne- tekrar evlendikten sonra nasıl bir değişim gösterme...
Devamını Oku
0 0
Tek Ebeveyn Olmak
Tek ebeveynli ailelerin çocuklarının gelişimi üzerine etkileri uzun yıllardır araştırılmaktadır. Family Relations dergisinin yayınladığı son yapılan araştırmalara göre, aile içindeki istikrar ve denge, çocuklar için oldukça kritik bir önem taşım...
Devamını Oku
0 0
Boşanmanın Psikolojisi: Çocuğum Ne Hissediyor?
Ebeveynlerin boşanma sürecinde aile içi çatışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Mal paylaşımı ve çocukların velayeti konusu, bu çatışmaların başında yer almaktadır. Anne-baba arasındaki bu tarz çatışmalar, çocukları olumsuz yönde etkileyebilmekted...
Devamını Oku
0 0