Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Çocuklarda Fallik Dönem
Sigmund Freud’un psikanalitik kişilik teorisine göre; insan kişiliği, çocuğun doğumundan ergenliğine kadar süren psikoseksüel dönemleri nasıl geçirdiğine göre şekillenir. Bu dönemlerin her birinde kişinin odağı farklı cinsel vücut organlarıdır. ...
Devamını Oku
0 0
Kohlberg’ in Cinsiyet Gelişim Teorisi
Çocuklarda cinsel kimlik ve cinsel rollerin gelişimi üzerinde çalışan bilişsel psikologlar, düşünme sürecinin önemine işaret etmişlerdir. Bu düşünme süreci;  çocukların cinsiyet kavramı hakkında bilgiyi nasıl topladıkları,  toplanan bilg...
Devamını Oku
0 0
Oidipus Kompleksi
Sigmund Freud’a göre, erkek çocuklarının cinsiyetlerini anlamaları babaları ile özdeşim kurmalarından geçer. Özdeşim kurmayı psikologlar; bir başkası gibi davranma, duruş sergileme ve düşünme olarak açıklarlar. Freud’un psikoseksüel gelişim döne...
Devamını Oku
0 0
Normal Olarak Değerlendirilmeyecek Cinsel İçerikli Davranışlar
Çocuğun cinsel içerikli davranışlarının normal ve doğal olarak yorumlanması, cinsel gelişimin bir parçası olarak değerlendirilmesi ve bu davranışların sakinlik ile karşılanmasının yararları birçok araştırma tarafından ortaya konmuştur; ancak baz...
Devamını Oku
0 0
2 Yaş Psikolojisi: Psikososyal Model
Ünlü Danimarkalı psikolog Erik Erikson, Freud’un psikoseksüel gelişim evreleri üzerinde çalışmış ve bu gelişim evrelerinin geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Erikson, insanın hayatın her basamağında çatışmalar ile karşılaştığını ve bu çatışmala...
Devamını Oku
0 0
Çocuğunuzun İlk Ergenlik Çağı: 2 Yaş Sendromu!
SORU: 19 aylık oğlum her zaman uslu bir çocuk olmuştur ve ondan ne istesem yapmıştır. Ancak, son zamanlarda istediğim her şeye karşı çıkmaya başladı. Ondan basit şeyler istediğimde bile ağlamaya başlayıp bana vuruyor. Nerede yanlış yaptım? Farkl...
Devamını Oku
0 0
Çocuklarda Öfke Nöbetleri
Öfke Nöbetleri Nedir? Öfke nöbetleri, ani ve yoğun hayal kırıklığı ifadeleridir. Çocukların konuşma becerilerinin gelişmediği, duygularını ifade etmede yetersiz kaldığı yaşlarda yaygın olarak ortaya çıkan bir durumdur. Yürümeyi öğrendikten...
Devamını Oku
0 0
Alfred Adler: Şımartılmanın Çocuğa Etkileri
Bireysel psikolojinin kurucusu Alfred Adler, ebeveyn çocuk ilişkisinin çocuğun kişiliği üzerinde önemli etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Adler’e göre ebeveynlerin çocukları şımartması veya ihmal etmesi önemli sonuçlar doğurmaktadır. Şımartılm...
Devamını Oku
0 0
Disiplinde 3 Hata
Disiplin birçok durumda çocuğunuzun mutluluğu için gerekli bir mekanizmadır. Disiplinli bir ortamda büyüyen çocuk, neyin doğru neyin yanlış olduğu, hangi hareketlerinin ödüllendirileceği, hangi davranışlarının takdir göreceği ve hangi davranışla...
Devamını Oku
0 0
Alfred Adler: Ortanca Çocuk
Sigmund Freud ile aynı dönemde yaşayan Alfred Adler, psikolojiye bakış açısı bakımından Freud ile önemli farklılıklar taşır. Bu farklılıkların belirgin olduğu alanlardan biri de kişilik gelişimidir. Freud, kişilik gelişiminde bilinç dışı istekle...
Devamını Oku
0 0