Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Çocuklar Ayrılık Kararını Nasıl Karşılar?
Ayrılık kararını vermek çiftler için oldukça zor bir durumdur. Hayatlarının büyük bir kısmı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak bu karar, değişimin yaratacağı stresi de beraberinde getirir. Diğer bir taraftan ayrılık kararı sadece çiftler üz...
Devamını Oku
0 0
Tek Ebeveyn ile Büyüyen Çocuklarda Okul Başarısı: Gelir Düzeyinin Etkileri
Tek ebeveyn ile büyümek çocuğun sosyal ilişkileri ve okul başarısı gibi birçok konu üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olabilen bir durumdur. Chicago Üniverisitesi’nden William H. Jeynes yaptığı araştırmasında, eğitimcilerin tek ebeveyn ile ...
Devamını Oku
0 0
Üvey Ebeveyn ile Büyüyen Çocuklarda Okul Başarısı: Gelir Düzeyinin Etkileri
Tek ebeveynin çocuğu yetiştirmesi, beraberinde birçok zorluğu da getirebilmektedir.  Çocuğun ekonomik ve sosyal anlamda zaman zaman zorluklar yaşayabildiği bu durum, ebeveyn- özellikle de anne- tekrar evlendikten sonra nasıl bir değişim gösterme...
Devamını Oku
0 0
Tek Ebeveyn Olmak
Tek ebeveynli ailelerin çocuklarının gelişimi üzerine etkileri uzun yıllardır araştırılmaktadır. Family Relations dergisinin yayınladığı son yapılan araştırmalara göre, aile içindeki istikrar ve denge, çocuklar için oldukça kritik bir önem taşım...
Devamını Oku
0 0
Boşanmanın Psikolojisi: Çocuğum Ne Hissediyor?
Ebeveynlerin boşanma sürecinde aile içi çatışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Mal paylaşımı ve çocukların velayeti konusu, bu çatışmaların başında yer almaktadır. Anne-baba arasındaki bu tarz çatışmalar, çocukları olumsuz yönde etkileyebilmekted...
Devamını Oku
0 1
Evlat Edinme Sürecinde Yaşanabilecek Zorluklar
Evlat Edinme Sürecinde Yaşanabilecek Zorluklarla Başa Çıkma Yolları Ailelerin bilinçlenme düzeyi arttıkça, evlat edinme oranları da giderek artmaktadır. Bu sürecin, hem evlat edinilen çocuk, hem de evlat edinen aile için birçok olumlu etkisin...
Devamını Oku
0 0
Babasız Büyümenin Çocuğa Etkileri
Babasını kaybetmiş ya da babasından ayrı büyüyen çocukların bu durumdan ne şekillerde etkilenebileceği birçok bilim insanının ilgisini çekmiştir. Sigmund Freud, fallik dönemde baba ile kurulan özdeşimin erkek çocuğun karakteri ve kişiliği üzerin...
Devamını Oku
0 1
Renk Psikolojisi
1. Renk psikolojisi nedir? İster inanın, ister inanmayın ama renklerin insanlar üzerinde muazzam bir etkisi bulunmaktadır. İnsanlar renklere olumlu ya da olumsuz karşılık verirler ve genellikle bir renge tepki verdiklerinin farkında değillerd...
Devamını Oku
0 0
Yas Sürecini Çocuklar Nasıl Algılar?
Aile içinde yaşanan bir kayıp veya yas sürecini çocukların nasıl algıladığını, neler düşündükleri ve neler hissettiklerini anlamamız, onların bu süreci zarar görmeden atlatabilmeleri için ilk ve en önemli adım. Bu kayıp; bir aile üyesi olabildiğ...
Devamını Oku
0 0
Çocukların Akranları ile İlişkileri:Oyunlar
Çocukların kendileri ile ilgili farkındalıkları arttıkça, diğer insanların düşüncelerini, duygularını anlama becerileri geliştikçe ve iletişim kurma becerileri güçlendikçe, akranları ile aralarındaki etkileşim de artış göstermektedir. 2-5 yaş...
Devamını Oku
0 0