Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Fehim Yaşar Anlar kimdir?
Beğen

"Ben 1977 Hacettepe Tıp Fakültesi mezunuyum. Yine aynı fakültede 1981 yılına kadar çocuk ihtisası yaptım. Yine aynı fakültede 1981-1987 yılları arasında çocuk alerji uzmanlığı ihtisası yaptıktan sonra,yurtdışında bir süre immünoloji, mikrobiyoloji ve alerjide çalışma fırsatı buldum. Labaratuvarlarda çalışma imkanı buldum. Ondan sonra çocuk enfeksiyon hastalıklarında 5 sene öğretim üyeliği yaptım Hacettepe’de. Bir sene kadar çocuk göğüs hastalıklarında öğretim görevlisi olarak çalışmıştım. 1994 yılından beride özel sektörde bir hekim olarak çalışıyorum. Bu süre içerisinde 5 sene yani akademik bir dönemim oldu. O dönemde de Samsun 19 Mayıs Üniversitesite’sinde Tıp Fakültesi’nde çocuk alerji kliniği kurarak orada yeni bir çalışma ortamı yarattım. Şimdi de Bayındır Tıp Merkezi’ndeyim. Burası 18 yıllık bir merkez. İlk açılışından evvel, bu bölümü kurarken aktif olarak çalışmıştım. Uzun geçmişim, bizim o zaman gördüğümüz çocuklar genç kızlar, genç erkekler olarak bazen yolda karşılaşıyoruz, tabi ki çok hoş oluyor. Tabi ki o zaman konuştuğumuz konularla şimdiki konuştuğumuz konular çok değişmedi. Yine beslenmeler, aşılar, çocukların sık görülen hastalıkları, benim ilgi alanım olan çocuk alerjik hastalıklar aynı önemde, aynı sıklıkta karşımıza gelebiliyor. Ben ağırlıklı olarak çocuk enfeksiyon hastalıkları, çocuk alerji hastalıklarıyla uğraşıyorum."

Yorumlar