Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Bilişsel Gelişim Teorisi: İkinci Yıl
Beğen

Ünlü bilişsel teorisyen Jean Piaget, çocukların öğrenme, anlamlandırma ve bilgi edinme süreçleri üzerinde çeşitli çalışmalar yapmış ve bilişsel gelişim teorisini ortaya koymuştur. Bu teoriye göre çocuklar yaşamlarının ilk yılının sonunda, davranışlarını belli bir amaç doğrultusunda düzenleyebilmekte ve edindikleri bilgileri çeşitli sorunları çözmek için kullanabilmektedirler.

Yaşamlarının ikinci yılı sonunda duyusal motor evreyi tamamlayacak olan çocukları, bu dönemde ne gibi değişimlerin beklediğini Piaget şu şekilde açıklamıştır:

• Üçüncül Döngüsel Tepkiler (12. Ay – 18. Ay): Bu dönemde çocuklar daha önceden görüp bildikleri davranışlar yerine yeni davranışlar denerler. Örneğin bu dönemde çocuk, bir oyuncağa ulaşmak için ona gitmek yerine elindeki başka bir oyuncağı kullanabilir.

• Zihinsel Temsiller (12. Ay – 2 Yaş): Duyusal motor evrenin son dönemi olan zihinsel temsiller döneminde çocukları bekleyen en büyük değişiklik, çocukların davranışlarını sergilemeden önce düşünmeye başlamalarıdır. Bu düşünme süreci, çocukların çeşitli problemlere ani çözümler bulabilmesine olanak sağlar. Bu dönemin diğer öne çıkan davranışları ertelenmiş taklitlerdir. Ertelenmiş taklitler, çocuğun daha önce gördüğü bir davranışı, ilerleyen zamanlarda tekrar etme becerisi için kullanılan bir terimdir. Piaget’e göre bu dönemdeki bir çocuk bugün karşılaştığı bir davranışı sonraki günlerde sergileyebilir. Bu duruma olanak sağlayan mekanizma, çocuğun bugün gördüğü davranış ile ilgili (o davranışı sergilemese de) aklında çeşitli temsiller oluşturmuş olmasıdır.


Referanslar:

Child Development (6th. Edition) / Laura E. Berk
A Child’s World / Diane E. Papalia, Ruth Duskin Feldman

 

Yorumlar