Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Bilişsel Gelişim Teorisi İlk Yıl
Beğen

Ünlü bilişsel teorisyen Jean Piaget, çocukların öğrenme, anlamlandırma ve bilgi edinme süreçleri üzerinde çeşitli çalışmalar yapmış ve bilişsel gelişim teorisini ortaya koymuştur.

Piaget çocukların olayları, durumları ve nesneleri anlama; bu olaylar, durumlar ve nesneler hakkında bilgi edinme sürecinin çeşitli basamaklar çerçevesinde geliştiğini ortaya koymuştur.

Piaget’in bilişsel gelişim teorisinin ilk basamağı duyusal-motor evredir. Bu evre bebeğin doğumu ile 2 yaşına geldiği yıllar arasını kapsar. Piaget bu dönemin özellikleri hakkındaki teorisini kendi 3 çocuğunu gözlemleyerek geliştirmiştir.

Duyusal motor dönemi 6 basamağa ayıran Piaget, bu basamakların bütün dünyadaki çocuklar için geçerli olduğuna ve basamakların sırasının sabit olduğuna inanır.

Piaget’in teorisinin ilk evresinin ilk 4 basamağı ve bu basamakların özellikleri şu şekildedir:

1. Refleksif Dönem (Doğum – 1 ay) : Çocukların bu dönemde yakalama, kavrama ve emme gibi refleksler çerçevesinde hareket etmesi beklenir.

2. Birincil Döngüsel Tepkiler (1. Ay – 4. Ay) : Bu dönemde çocuklar basit ihtiyaçları çerçevesinde davranışlar sergilemeye başlar. Bu davranışlar ilk başta rastlantısal olarak gerçekleştirilir ve çocuğun refleksleri ile sınırlıdır. Örneğin bu dönemdeki çocuklar ağızlarını kaşıkla beslendiklerinde farklı, meme ile beslendiklerinde farklı açmayı öğrenirler.

3. İkincil Döngüsel Tepkiler (4. Ay- 8. Ay):  Bu dönemde çocuk önceki dönemde rastlantısal olarak öğrendiği davranışları tekrar eder. Bu davranışlar, ilginç sonuçlar doğuran durumları ve tanıdık davranışların taklidini kapsar. Örneğin bu dönemde bir çocuk fırlattığı topun ilginç sesler çıkarttığını fark eder ve bu davranışı, ona ilginç gelen sesi duymak için tekrar eder. Bu dönemin bir diğer özelliği, çocukların gözden kaybolan nesnelerin ( örneğin bir kutunun içine konan oyuncak) yok olduğuna inanmasıdır.

4. İkincil Tepkilerin Koordinasyonu (8. Ay – 12. Ay):  Bu dönemde çocukların davranışları bir amaç çerçevesinde ve hedefe yöneliktir. Önceki dönemlerde şans eseri ya da rastlantısal olarak edinilen bilgiler, bu dönemde çeşitli sorunların giderilmesi için kullanılır. Örneğin çocuk, üzerine örtü örtülerek saklanan bir oyuncağı bulmak için örtüyü kaldırıp altına bakması gerektiğini öğrenmiştir. Bu durum çocuğun oyuncağın gözden kaybolsa da yok olmadığını anlama becerisi geliştirdiğinin işaretidir.


Referanslar:

Child Development (6th. Edition) / Laura E. Berk
A Child’s World / Diane E. Papalia, Ruth Duskin Feldman

Yorumlar