Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Dil Gelişimi: Davranışçı Yaklaşım
Beğen


İnsanların konuşmayı nasıl öğrendikleri, birçok farklı alandan bilim insanlarının araştırmalarının odak noktası olmuştur. Dil gelişimine getirilen açıklamalar, bu araştırmacıların yaklaşımlarından da etkilenmiş ve yaklaşımları çerçevesinde şekillenmiştir.

Ünlü davranışçı psikolog B. F. Skinner, çocuk dil gelişimine diğer davranışlara getirdiği açıklamalar benzeri bir açıklama getirmiştir. Skinner çocuğun dili edimsel koşullanma sonucu öğrendiğini düşünmüştür. Çocuk kelime benzeri sesler çıkarttıkça ebeveynler çocuğun bu davranışını gülümseme, sarılma ya da çocukla konuşma şeklinde karşılarlar.

Bu olumlu davranışlar çocuğu kelime benzeri sesleri tekrar çıkartması konusunda cesaretlendirir. Bu sebeple ebeveynlerin sarılma, gülümseme ve çocukla konuşma davranışları çocuk için ödül halini alır. Örneğin 12 aylık bir çocuğun babası etrafındayken “baa-baa-aa-baa” şeklinde agulaması, ebeveynler tarafındayken “baba dedi” şeklinde yorumlanıp ödüllendirilebilir. Ödül sebebi ile davranışı zaman içinde tekrarlayan çocuk, dil gelişiminde ilerleme kaydeder.

Bazı davranışçıların dil öğrenimi için ortaya koydukları bir diğer yöntem ise “taklit etme”dir. Davranışçı psikologlar, ebeveynleri taklit eden çocuğun bu şekilde konuşmayı da öğrendiğini düşünürler. Çocuğun sözcük grupları ve cümleler kurması bu taklit davranışının ödüllendirilmesine bağlanır.


Davranışçı yaklaşım “ödül” ve “taklidin” dil gelişimindeki yerini gösterme açısından önem arz etmektedir. Diğer bir taraftan çocukların daha önce duymadıkları dil öğelerini de üretebilmeleri, ödül ve taklidin dil gelişimine sebep olan asıl faktörler olmadığını; ancak gelişime katkı sağladıklarını ortaya koyar.

 

Referans:

A Child’s World / Diane E. Papalia, Ruth Duskin Feldman
Child Development / Laura Berk

 

Yorumlar