Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Dil gelişimi: Önoluşumcu (Nativist) Kuram
Beğen


Dil gelişimi konusunda ortaya atılan ilk kuram, davranışçı kuram olmuştur; ancak davranışçı kuram, dil gelişimini açıklamak konusunda eleştiriler ile karşılaşmıştır. Özellikle konuşma benzeri davranışları ödüllendirilmeyen çocukların da dil konusunda gelişme sağlayabilmesi ve daha önce duymadığı cümleleri üretebilmeleri, davranışçı kuramın açıklama getiremediği durumlar olarak karşımıza çıkmıştır.

Dilin; cümle yapısı ve dilbilgisi ile ilgili birçok kuralı vardır. Bu kurallar oldukça kompleks bir yapı içerisindedir ve bu kuralları öğrenip uygulamak gelişmiş bir bilişsel kapasite gerektirir.

Çocukların bilişsel kapasitesinin dilin kurallarını öğrenecek ve uygulayacak kadar gelişmemiş olduğunu düşünen ünlü Amerikalı dilbilimci Noam Chomsky, davranışçı teoriye karşıt olarak önoluşumcu kuramı geliştirmiştir. Bu kuram, yeni doğan bebeğin dil oluşumu için doğuştan getirdiği bir kapasitesinin olduğunu varsayar.

Chomsky’ye göre dil ve gramer kuralları çocuğa öğretmek ya da çocuğun kendi kendine öğrenmesi için fazla karmaşıktır. Bu sebeple Chomsky, yeni doğan çocukların dil edinim aygıtına sahip olduklarını ve bu aygıtın insan beynini dili analiz etmek, öğrenilen kelimeler ile yeni cümleler üretmek ve dilin kurallarını öğrenmek için programladığını varsayar. Bu aygıt sayesinde çocuklar, yeterince gelişmemiş bilişsel kapasitelerine rağmen, dil kurallarını kolaylıkla öğrenebilirler ve dili doğru bir şekilde kullanabilirler.

Yeni doğmuş çocukların birbirine benzer sesleri ayırt edebilme yetenekleri, Chomsky’nin “doğuştan dil oluşumu için kapasite” savını destekler niteliktedir. Ayrıca insan beyninin konuşma ve ses ile ilgili fonksiyonlarını gerçekleştiren sol beynin, genellikle sağ beyinden daha büyük olması, önoluşum yaklaşımına sahip dilbilimcilerinin dil edinim aygıtının sol beyinde olduğu görüşünü benimsemelerini sağlamıştır. 

Günümüzde gelişim bilimciler, Chomsky’nin geliştirdiği kuramın dil gelişimi konusunda birçok açıdan açıklayıcı olduğunu düşünmektedirler. Diğer bir taraftan Chomsky’nin çevresel faktörlerin üzerinde yeterince durmadığına inanırlar.

Doğuştan gelen dil edinim aygıtının, deneyimler ile aktif hale geldiği ve bu çevre-biyoloji ilişkisinin dil oluşumuna sebep olduğu yaygın bir şekilde kabul edilir. 

 

Referanslar

Bebeklerde ve Çocuklarda Dil Gelişimi / Elvan Karacan
A Child’s World / Diane E. Papalia, Ruth Duskin Feldman
Child Development / Laura Berk

Yorumlar