Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Dil Gelişiminde Dönüm Noktaları: İlk Yıl
Beğen


Bebekliğin ilk yılı dil öncesi dönem olarak tanımlanır. Dil öncesi dönem, dil gelişimine ait birçok becerinin de geliştiği dönemdir.

Dil konusunda doğuştan bazı yeteneklere sahip olan bebekler, bu yeteneklerini yaşamlarının ilk yıllarında sonraki yıllarla kıyaslanamayacak bir hızda geliştirirler ve konuşma dilini ustaca kullanmayı öğrenirler.

Gelin bebeklerin ilk bir yılda geliştirdikleri bu yetenekleri yakından inceleyelim:

• Bebekler duydukları onlarca ses arasından annelerinin seslerini doğumdan sonra sadece birkaç gün içerisinde ayırabilirler.

• Bebeklerin ilk dilleri olarak nitelendirilebilecek ağlamanın, doğumlarının ilk ayını takiben farklı durumlarda değiştiği gözlemlenmiştir. Örneğin bebekler altının temizlenmesini istediğinde farklı, acıktığında farklı ağlama şekilleri geliştirirler.

• 2 aylık bebekler, hoşnut oldukları durumları anlatmak için çeşitli sesler çıkarmaya başlarlar.

• Bebeğin 4-8 ay arasındaki dönemi, agulama dönemi olarak belirtilir. Bu dönemde bebekler çeşitli heceler üretirler.

• 6. aydan itibaren bebeklerin tekrarlayan agulamaları başlar.

• Yaklaşık 11. ayda duydukları çeşitli kelimeleri taklit etmeye başlayabilirler.

• İlk kelimenin yaklaşık olarak 12. ayda söylenmesi beklenir.


Referanslar:

Bebeklerde ve Çocuklarda Dil Gelişimi / Elvan Karacan
A Child’s World / Diane E. Papalia, Ruth Duskin Feldman

Yorumlar