Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Baba, Eski Eş ve Çocuk
Beğen

Biten evlilikler sonunda eski eşler, özellikle bir çocukları olduğu durumlarda sık sık iletişime girme durumunda olabilirler. Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nden Paul R. Amato, yayınladığı The Postdivorce Family: Children, Parenting and Society kitabında ayrı ebeveynlerin çocuklarının gelişimini etkileyen en önemli değişkenin baba ile anne-çocuk arasındaki ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Çocuk, anne, baba üçgenindeki ilişkilerin çocuk gelişimi üzerindeki etkileri şu şekilde sıralanabilir:

• Ayrılık sonrası iki ebeveyni ile de sağlıklı iletişimi sürdüren çocuklar, ebeveynler arasında sorunlar sürse de birçok gelişim alanında başarılı sonuçlara sahip olabilmektedirler.

• Ayrılık sonrası babası ile beraber yaşamayan çocukların babaları ile iletişimi onların duygusal ve psikiyatrik sorunlar yaşama riski üzerinde etkilidir. Örneğin başarılarını öven, yol gösteren, yardımcı olan ve duygusal destek sağlayan babaların çocuklarında ilerleyen dönemlerde depresyon görülme olasılığı düşmektedir.

• Çocuğundan beklentileri olan, bu beklentileri çocuklarına açıklıkla ileten ve çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getiren babalar, çocuklarından ayrı yaşasalar dahi onların duygusal ve sosyal gelişimlerini olumlu yönden etkileyebilirler. Bu ebeveynlik biçimi, demokratik ebeveynlik stili olarak da bilinmektedir.

Referans:
The Postdivorce Family: Children, Parenting

 

Yorumlar