Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Babasız Büyümenin Çocuğa Etkileri
Beğen

Babasını kaybetmiş ya da babasından ayrı büyüyen çocukların bu durumdan ne şekillerde etkilenebileceği birçok bilim insanının ilgisini çekmiştir. Sigmund Freud, fallik dönemde baba ile kurulan özdeşimin erkek çocuğun karakteri ve kişiliği üzerinde önemli etkileri olduğuna inanmaktaydı. Freud’a göre babasız büyüyen erkek çocuklar, cinsiyet rolünü öğrenme, ahlaki değerler geliştirme ve toplumsal normlara uygun bir kişilik yapılanmasına sahip olma konusunda sıkıntılar yaşayacaklardır. Freud’un ortaya koyduğu fikirlerin birçoğu gibi, baba ile kurulan özdeşim de çeşitli eleştirileri üzerine çekmiş ve Freud’un yönteminin bilimselliği tartışma konusu olmuştur. Peki, modern psikoloji babasız büyümenin çocuk üzerinde etkileri hakkında neler ortaya koymuştur?

Rutgers Üniversitesi’nden Barbara Dafoe Whitehead, Atlantic Monthly Dergisi'nde yayınlanan makalesine göre babasız büyüyen çocuklar, babaları ile büyüyen çocuklara kıyasla önemli psikolojik sorunlar yaşayabilmektedir. Uyum konusunda yaşanan sıkıntılar ve depresyon bu psikolojik şikâyetlerin en sık görülenleridir. Ayrıca bu makaleye göre babasız büyüyen erkek çocuklar, cinsiyet rolü ve cinsiyet kimliği konusunda sıkıntılar yaşayabilmektedirler. Bu çocukların sinirlerini kontrol etme konusunda yeterince başarılı olamayabilecekleri ve psikososyal uyumlarının babaları ile büyüyen çocuklara göre daha düşük olabileceği bu makalede öne çıkan diğer sonuçlardandır.

Babasız büyümenin bu sorunların asıl kaynağı mı yoksa sorunlara sebep olan faktörlerden biri mi olduğu ise üzerinde durulması gereken bir noktadır. Örneğin babasını kaybeden bir çocuğun maddi zorluklar içinde büyüme olasılığı daha yüksektir. Maddi zorluklar içinde büyüyen bir çocuğun yaşadığı çeşitli sorunların asıl sebebinin babası olmadan büyümek mi yoksa yaşadığı sosyoekonomik yetersizlikler mi olduğunun iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Boşanma, çocuğun babasız büyümesi demek değildir. Boşanan ailelerde de baba, çocuğu ile ilgilenip, çocuğunun gelişimine katkı sağlayabilir. Diğer bir taraftan baba ile yaşamanın sorunları önleyeceği inanışı yanlış genellemeler yapılmasına sebep olabilir. Öyle ki, baba ile beraber yaşamak çocuğun babasından gördüğü sevgi ve ilginin niteliğini her zaman olumlu yönden etkilemeyebilir.

Referanslar:
Dan Quayle Was Right / BARBARA DAFOE WHITEHEAD
The Role of The Father in Child Development (5th Edition) / Michael E. Lamb

Yorumlar