Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Boşanmanın Psikolojisi: Çocuğum Ne Hissediyor?
Beğen

Ebeveynlerin boşanma sürecinde aile içi çatışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Mal paylaşımı ve çocukların velayeti konusu, bu çatışmaların başında yer almaktadır. Anne-baba arasındaki bu tarz çatışmalar, çocukları olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çocuğun anne-babasının yanında hissettiği güven duygusu sarsılabilmekte; çocuk, suçluluk duygusu yaşayabilmektedir. Öte yandan, çalışmayan anneler için, özellikle çocuklarının velayetini üstlenmeleri halinde, maddi sıkıntılar da bu problemlere eklenmekte; hem çocuk, hem de ebeveyn için durum daha da zorlaşabilmektedir.

2007 yılında Amerika’da, Children’s Defense Fund adlı araştırma grubunun yaptığı çalışmaya göre, boşanmış ve çocuğuyla birlikte yaşayan annelerin büyük çoğunluğunun, maddi sıkıntılar yaşadığı veya eskisine nazaran çocuğuna bakma konusunda daha fazla zorluklar yaşadığı belirtilmiştir. Bu maddi sıkıntılar, daha mütevazı bir semte taşınma, komşu ve arkadaşlarla kurulan sosyal çevre ve aktivitelerden uzaklaşma gibi sonuçları beraberinde getirmekte ve nihayetinde hem anne, hem de çocukta psikolojik problemler kaçınılmaz olabilmektedir. 

Boşanma, en temelde dağılmış bir aile tablosu yaratmakta ancak daha ayrıntılı incelendiğinde bu dağılmış ailenin her bireyinde yüksek oranda stres, depresyon ve kaygı gibi olumsuz psikolojik etkilere yol açtığı bilinmektedir. Bu etkilerin ise, en yüksek oranda görüldüğü grubun, okulöncesi yaşlarda (2-5 yaş) çocuğa sahip olan anneler olduğu uzun yıllardır yapılan araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Boşanmanın getirdiği bu olumsuz etkiler, ne yazık ki daha olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir. Babasının evden ayrılması veya annesiyle başka bir eve taşınması sonucu, kendini daha güvensiz bir ortamda hisseden çocuk, içinde bulunduğu üzüntü ve hayal kırıklığıyla öfke nöbetleri geçirebilmekte; bu da, yaşadığı boşanma süreci sebebiyle duygusal yoğunluk içinde olan annesinin daha sert veya tutarsız bir disiplin yöntemine başvurmasına sebep olabilmektedir.

For Better or For Worse. Divorce Reconsidered kitabının yazarları E. Mavis Hetherington ve John Kelly, ebeveynlerinin boşanmasının ardından annesiyle yaşayan çocuğun, babasıyla olan iletişiminin zamanla azaldığını belirtmişlerdir. Çocuğunu arada bir gören baba, normalde olduğundan çok daha hoşgörülü ve fazla müsamahakâr davranabilmekte; babasıyla istediği kadar görüşemeyen çocuk ise, bu durumdan içten içe annesini suçlayabilmektedir. Bu faktörlerin bir araya gelmesi de annenin işini genellikle daha da zorlaştırmaktadır.

Unutmayın ki, anne-babası arasındaki tutarsız davranış biçimleri (boşanmış dahi olsalar), çocuğun kafasının karışmasına sebep olacak ve çocuk bir süre sonra kafasında ister istemez bir “taraf” belirleyecektir. Bunun olmasına izin vermemeye özen gösterin; gerekirse, eski eşinizle bu konu hakkında konuşun ve çocuğunuza karşı ortak bir tavır belirleyin. En basit örnekle, dondurma yemesine siz izin vermiyorsanız, eşinizin de izin vermesini engelleyin.

Anne-baba arasındaki anlaşmazlık ve tutarsızlıklar, çocuğun kendini ait hissettiği sıcak ve güvenli aile ortamının kaybolmasıyla birlikte, bu sürece alışmasını oldukça zorlaştıracaktır. O nedenle, siz boşanmış olsanız da, çocuğunuzun hala anne-babası olduğunuzu ve bu durumun değişmeyeceğini unutmayın. Bu durumdan, çocuğunuzun en az zararı görmesi için çabalayın.

Yorumlar