Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Çocuk Disiplininde Ebeveynlik Stilleri: Güvenilir Ebeveynlik
Beğen

 

Kaliforniya Üniversitesi'nden Klinik ve Gelişim Psikoloğu Diana Baumrind, ebeveynlik stillerini konu alan çalışmasından 3 ebeveynlik stilinden bahsetmiştir. Her birinin çocuk üzerinde farklı etkilerinin olacağını düşünen Baumrind, ebeveynlik stillerini güvenilir ebeveynlik, hoşgörülü ebeveynlik ve otoriter ebeveynlik olarak gruplamıştır. Baumrind, güvenilir ebeveynliğin diğer ebeveynlik stilleri ile kıyaslandığında daha olumlu yönleri olduğunu düşünmüştür. Bu makalemizde size güvenilir ebeveynlik ile ilgili bilgi aktaracağız.

Güvenilir ebeveynler, çocuklarının bireyselliğine önem vermektedirler. Çocuğun kendi kararlarına saygı duyarlar. Çocuğun kişiliği, ilgileri ve görüşler bu ebeveynler için önemlidir. Diğer bir taraftan, çocuğa toplumsal kuralların önemini öğretirler. Çocuklarına gösterdikleri sevginin karşılığında, çocuklarından doğru davranışları talep ederler. Gerekli durumlarda mantıklı ve çocuğu yaralamayan cezalar verirler. Baumrind, güvenilir ebeveynlerin çocuklara kuralların arkasında yatan sebepleri açıkladıklarını ve bu kuralları tartışma konusunda çocuğu cesaretlendirdiklerini belirtmiştir.

Bu ebeveynlik stili, çocuğun ebeveynlerinin onu sevdiğini bilmesini sağlamaktadır. Bu sevgiye ek olarak çocuk ebeveynlerini bir yol gösterici olarak da değerlendirmektedir. Güvenilir ebeveynler ile büyüyen çocuklar, kendinden emin olma eğilimi göstermektedirler. Ayrıca davranışlarını kontrol etme becerileri gelişmiştir.  İstek ve inançlarını çekinmeden söyleyebilen bu çocukların yaşamlarından daha hoşnut bireyler olma olasılığı yüksektir

Yorumlar