Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Çocuk Disiplininde Ebeveynlik Stilleri: Hoşgörülü Ebeveynlik
Beğen

Ünlü psikolog Diana Bumrind, ebeveynlik stilleri çalışmasında 103 okul öncesi çocuğun aileleri ile iletişimlerini ve ilişkilerini incelemiştir. Bu çalışmanın sonunda Baumrind ebeveynlik stillerini; güvenilir ebeveynlik, hoşgörülü ebeveynlik ve otoriter ebeveynlik olarak üç gruba ayırmıştır. Çocuğa disiplin vermenin üç farklı yolu olarak da değerlendirilebileceğimiz bu üç stil, birbirinden farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu makalemizde çocuğun kişiliği üzerinde önemli etkilere sahip olan bu stillerden biri olan hoşgörülü ebeveynlik ile ilgili bilgi aktaracağız.

Baumrind’e göre hoşgörülü ebeveynler çocuğun kendini ifade etmesine ve kendi davranışlarını kendi kendine düzenlemesine önem verirler. Bu ebeveynler çocuktan çok az istekte bulunur, çocuğun davranışları hakkında çok az yorum yaparlar. Çocuklarına kurallar koymak istediklerinde, bu kuralların nedenini detaylı bir şekilde çocuğa açıklamayı tercih ederler. Baumrind, hoşgörülü ebeveynlerin çocuğu çok nadir cezalandırdığını belirtmiştir.

Hoşgörülü ebeveynler, çocuklarına karşı sıcak ve yakın davranışlar sergiler. Ayrıca bu ebeveynlerin çocuklarından beklentileri düşüktür ve çocuklarını kontrol etme gereksinimi duymazlar. Baumrind’e göre, bu ebeveynlik stili ile büyümüş bir çocuğun en belirgin özelliği, olgun bir birey olamamasıdır. Çeşitli kurallar ve belirli bir düzen içinde büyümemesi, Baumrind’in olgun bir birey olamama durumuna sebep olarak gösterdiği etkenlerdir.

 

Referans:

Human Development / Diane E. Papalia, S. W. Olds, R. D. Feldman

Yorumlar