Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Çocuk Disiplininde Ebeveynlik Stilleri: Otoriter Ebeveynlik
Beğen

Ünlü Klinik ve Gelişim Psikoloğu Diana Baumrind, ebeveynlerin çocuklarına verdikleri disiplin şekillerini incelemiş ve ebeveynlik stilleri teorisini geliştirmiştir. Baumrind’e göre, anne-babanın çocuk ile arasındaki iletişim biçimleri farklılıklar gösterebilmekte ve bu farklılıklar çocuğun gelecekteki davranış motifleri üzerinde etkili olabilmektedir. Baumrind ebeveynlik stillerini; güvenilir ebeveynlik, hoşgörülü ebeveynlik ve otoriter ebeveynlik olarak üç gruba ayırmıştır. Bu makalemizde size otoriter ebeveynlik ile ilgili bilgi aktaracağız.

Otoriter ebeveynler, kesin kurallar çerçevesinde çocuklarını büyütürler. Çocukların bu kurallara kayıtsız uyması, bu ebeveynler için oldukça önemlidir. Bu ebeveynlik stilinde anne babalar, çocuklarına karşı daha az yakınlık gösterirler ve çocuklarının saygısını önemserler. Kurallara uymayan çocuklar, bu ebeveynler tarafından cezalandırılır ve çocuklar kurallara uyma konusunda yoğun bir baskıyla karşı karşıya kalır.

Bu ebeveynlik stili, çocuğun karakteri üzerinde önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Baumrind’e göre otoriter ebeveynlerin çocukları hayattan memnuniyetsiz olma eğilimindedirler. Ayrıca ebeveynlerinden göremedikleri yakınlık ve ilgi, ileride kuracakları ilişkiler üzerinde de etkili olabilmektedir. Bu çocuklar yaşamlarının sonraki dönemlerinde kuracakları ilişkilerde güven sorunu yaşayabilirler. Son olarak Baumrind, bu çocukların içine kapanık olabileceğini ortaya koymuştur.

 

Referans:

Human Development / Diane E. Papalia, S. W. Olds, R. D. Feldman
 

Yorumlar