Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Çocuklarda Kendi Kendine Konuşma
Beğen


“Şu yeşil parçayı da buraya koyarsam, binayı tamamlayacağım. Yok olmadı, kırmızı parçayı çıkartalım o zaman.”

Bir aktiviteyi tamamlarken ya da oyun oynarken çocukların kendi kendilerine konuşmaları olası bir durumdur.  Psikoloji çevresinde, bu kendi kendine konuşma hali için “içsel konuşma” ya da “ben merkezci konuşma” gibi çeşitli adlar kullanılmış ve bahsedilen kendi kendine konuşmanın sebebi pek çok akımdan bilim insanı tarafından araştırılmıştır.

İsviçreli davranış bilimci Jean Piaget çocuklarda kendi kendine konuşmayı, çocukların diğer insanların bakış açılarını algılama becerisinin henüz gelişmemiş olmasına bağlar. Piaget’e göre kendi kendine konuşmanın bir diğer sebebi ise, çocukların bilişsel yeteneklerinin ve tecrübelerinin diğer insanlar ile düzgün biçimde iletişim kurmaya yetecek kadar gelişmemiş olmasıdır.

Diğer bir taraftan Vygotsky, kendi kendine konuşmanın sebeplerini Piaget ’den farklı açıklar. Vygotsky’e göre çocuklar kendi kendine konuştuklarında kendi davranışlarını anlamaları kolaylaşır. Ayrıca bu konuşmalar, çocuklara ne gibi davranışlar sergilemesi gerektiğini gösteren birer rehber niteliğindedir. Vygotsky, sergilenen davranışlar kolaylaştıkça ya da çocuğun bilişsel kapasitesi arttıkça, kendi kendine konuşmanın sessiz olarak sürdürüldüğünü ortaya koyar.Piaget ve Vygotsky’nin teorileri üzerine yapılmış birçok çalışmanın ortak sonucu, Vygotsky’nin varsayımlarını destekler niteliktedir.

Bu çalışmalara göre yapılan iş zorlaştıkça, çocuklarda içsel konuşmanın arttığı ve kendi kendine konuşmanın performans üzerinde olumlu bir etkisi olduğu da gözlemlenmiştir. Örneğin yapboz oynayan bir çocuk, kendi kendine konuştuğu durumlarda oyunu daha hızlı bitirebilmektedir. Ayrıca öğrenme güçlüğü olan çocuklarda kendi kendine konuşmanın arttığı gözlenmiştir. Bu durum kendi kendine konuşma ile çocuğun davranışının zorluğu arasındaki Vygotsky’nin ortaya koyduğu ilişkiyi destekler niteliktedir.

 


Referanslar:

Child Development (6th. Edition) / Laura E. Berk
A Child’s World / Diane E. Papalia, Ruth Duskin Feldman

 

Yorumlar