Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Çocuklarda Öfke
Beğen


Büyüyen çocuğun zamanla duygularını gösterme şekli değişim gösterebilir. Çocukların zihinsel kapasiteleri arttıkça, etrafında olup bitenlerle ilgili değerlendirmeleri değişecek ve olup bitenler ile ilgili duygularını yeni şekillerde ifade edebilir hale geleceklerdir.

Çocuğun artan öfkesi, çocuğu 2 yaşına gelen ebeveynlerin ortak sıkıntısı olarak değerlendirilebilir. Çocuğun yaşı ve zihinsel kapasitesi arttıkça artan öfkesi birçok araştırmanın konusu olmuş ve bu araştırmalar öfkeye sebep olan nedenler hakkında çeşitli açıklamalar getirmişlerdir.

Peki neden çocukların öfkeli tepkileri yaş ile birlikte artar?

Mascolo ve Fisher’in 2007 yılında yayınladıkları makale davranışlarını belli bir amaca uygun olarak gerçekleştirme becerisini kazanan çocukların öfkeli tutumlarını, kendi eylemlerini ve bu eylemlerin yarattığı etkiyi kontrol etme isteğine bağlamıştır. Ayrıca istenen objeleri elde etme konusunda da daha ısrarcı bir hal almaları, öfkeli davranışlarının bir diğer sebebi olarak ortaya konmuştur.

• Büyüyen çocuk, ona acıyı verenin kim olduğunu, oyuncağını kimin aldığını ve benzeri konuları anlama konusunda da beceriler kazanır. Özellikle sıcak bir tutum bekleyen çocuklar, ebeveynleri tarafından rahatsız edici bir davranış ile karşılaştıklarında, öfke hali daha yoğun bir hal alabilir.

Izard ve Ackerman, öfkenin çocuğun hayata uyumunda da faydalı olabileceğinin üzerinde durmuştur. Gelişen hareket becerileri ile beraber öfke, bir çocuğun kendini korumasına ve zorlukları aşmasına yardımcı olabilir.

• Son olarak öfke, çocuğun ebeveyne rahatsızlıklarını ve isteklerini dile getirmenin bir yolu olarak değerlendirilebilir. Çocuğun öfkesi ebeveyni çocuğu rahatlatması yönünde motive edebilir. Ebeveynin çocuktan ayrıldığı durumlarda çocuğun gösterdiği öfke, anne ya da babanın yakın zamanda çocuğu tekrar yalnız bırakmasının önüne geçebilir.

 

Referanslar:

Infants and Children / Laura E. Berk
Developmental Psychology / Laura E. Berk

 

Yorumlar