Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
DEHB: Çevresel Nedenler
Beğen


Birçok bilim alanında neden-sonuç ilişkisi ortaya koymak kolay olabilir. Örneğin daldan kopan bir elmanın yere düşme nedenini yer çekimi olarak belirtmek, fizik biliminin neden-sonuç ilişkisini ortaya koyma niteliğinin bir sonucudur. Bu ve bunun gibi birçok örnek pozitif bilimler için geçerlidir.

Neden-sonuç ilişkisini bu açıklıkta ortaya koymak psikoloji ve psikolojik bozukluklar için her zaman yukarıda bahsedilen örnek kadar kolay olamayabilir. Birçok bozukluğu, kişilik yapılanmasını ve davranışı açıklamak için tek bir sebebi işaret etmek çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu durumun sonucu olarak psikoloji alanında çalışan bilim insanları; çevresel faktörler, biyoloji ve psikolojinin iç içe geçtiği ve birbirinden ayrıştırılamadığı metotlar kullanırlar.

Bu çerçeveden değerlendirildiğinde “dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna” neden olan tek bir faktörü ortaya koymak ya da kesin neden olan faktörleri belirlemek kolay değildir. Yapılan birçok araştırma birçok farklı faktörün bu bozukluk üzerinde etkili olabileceğini ortaya koymuştur.

Çocuğun doğduğu çevredeki beslenme, madde kullanımı ve doğum şartlarının “dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu” ile ilişkisini inceleyen bu araştırma sonuçlarına göz atalım:

• Doğum kilosu düşük olan çocuklarda hiperaktiviteye rastlanma oranında bir artış olmasa da, düşük doğum kilosu dikkat eksikliğine sebep olabilmektedir.

• Erken doğan çocuklarda bu bozukluğun görülme sıklığı, normal zamanda doğan çocuklara oranla daha yüksek olabilmektedir.

• Annenin fazla kilolu ya da obez olması, çocuğun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip olma riskini artıran faktörlerden biri olarak karşımıza çıkabilmektedir.

• Annenin hamilelik süresince sigara içmesi, çocuğun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip olma olasılığını artıran faktörlerden biri olarak değerlendirilebilir.

• Hamilelik süresince alkol kullanan annelerin çocuklarının bu tanıyı alma olasılıklarında bir artış beklenebilir.


Referans:

The Science of ADHD / Chris Chandler
 

Yorumlar