Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Disiplinde 3 Hata
Beğen

Disiplin birçok durumda çocuğunuzun mutluluğu için gerekli bir mekanizmadır. Disiplinli bir ortamda büyüyen çocuk, neyin doğru neyin yanlış olduğu, hangi hareketlerinin ödüllendirileceği, hangi davranışlarının takdir göreceği ve hangi davranışlarının istenmeyen sonuçlar doğuracağı gibi konularda bilgi sahibi olacağından bu konularda kendine güveninin de yüksek olması beklenebilir. Peki, çocuğa disiplinli bir çevre hazırlanırken ebeveynlerin zaman zaman kullandığı ve başarısız olma ihtimali bir hayli fazla olan düşünce kalıpları nelerdir? Bu yazıda bu düşünce biçimlerinden bazılarının irdelenmesi amaçlandı.

Disiplin vermek babanın, sevgi vermek ise annenin görevidir: Çocuğunuzun hem anneden, hem de sizden gelen sevgi ve ilgiye ihtiyacı olduğu gibi, disiplinin de her iki ebeveynden gelmesi çocuğunuza faydalı olacak bir durumdur. Bu iki görevin ebeveynler arasında sağlıklı bir şekilde paylaştırılması, çocuğun her iki ebeveynle de kurduğu ilişkiyi olumlu biçimde etkileyebilir.

• Biz de böyle büyütüldük: Çocuk yetiştirilirken dönem şartlarını, çevresel ve ekonomik faktörleri göz önünde bulundurmakta fayda var. Her yeni nesil değişen dünya ile birlikte farklı tutumlara ihtiyaç duyabilir. Çocuğunuzun büyüdüğü dönem şartları ile sizin büyüdüğünüz dönem arasındaki farkları göz önüne aldığınızda çocuğunuza karşı doğru davranış biçimini bulmanız mümkün olacaktır.

Çocuğuma ne yapacağını düzenli olarak söylemek iyi bir disiplin yöntemidir: Çocuğunuz için sizin tecrübelerinizin çok değerli bir kaynak olması kuvvetle muhtemeldir; ancak çocuğunuz hatalar yapıp, sonuçlarını tecrübe ettiği durumlarda, bu tecrübelerin sonraki davranışları üzerindeki etkisi birçok durumda sizin öğütlerinizden daha etkili olabilir. Bu sebeple çocuğunuzun kendi kararlarını vermesine izin verip, küçük hatalarına göz yummakta fayda görebilirsiniz.

Yorumlar