Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Fiziksel Şiddet
Beğen

Çocuğa disiplin vermek, çocuğun sosyal hayatında daha başarılı ve uyumlu olmasına yardımcı olacaktır. Ailesi içinde belirli kurallara uyarak yaşamayı öğrenen çocuk, hayatının ilerleyen dönemlerinde kurallara uyma becerisini geliştirecek ve insan ilişkilerinde daha az sorunla karşılaşacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde disiplin, çocuk hayatını kolaylaştıran ve aileden çok çocuğa yarar sağlayan bir olgudur. Diğer bir taraftan disiplinin uygulanış şekli, sonuçları üzerinde önemli etkilere sebep olabilmektedir.

Bazı ebeveynlerin çocuğuna istediği davranışı sergiletebilmek ya da çocuğunun yanlış olarak değerlendirdiği davranışları tekrarlamasını engellemek için başvurduğu disiplin yöntemlerinden biri dayaktır. Kısa süreli olarak değerlendirildiğinde istediğini elde eden ebeveyn, çocuğunda görmek istediği ya da görmek istemediği davranışa ulaşma konusunda kendini başarılı olarak değerlendirebilir. Fakat dayağın yarattığı sonuçlar,  fiziksel şiddet ile disiplin sağlamak isteyen anne babaların amaçlarına ulaşma konusunda başarılı olamadıklarını ortaya koymaktadır.

Dayak yiyerek büyüyen bir çocuğun, özgüveninin yaralanmış olması muhtemeldir. Hayatının ilerleyen dönemlerinde düşük özgüvenin yarattığı eksikle başa çıkmak zorunda kalacak olan çocuk için başarılı olmak, sağlıklı ilişkiler kurmak ve sosyal hayatında öne çıkmak, ebeveynlerinin fiziksel şiddetine maruz kalmamış bir çocuk ile kıyaslandığında bir adım daha zor olacaktır.

Fiziksel şiddetin etkilerini gösterebileceği bir diğer alan, çocuğun davranışlarıdır. Fiziksel şiddete maruz kalan çocuğun ebeveynlerinden öğrendiği en önemli başa çıkma mekanizması şiddet olacaktır. Bu çocuklar ilerleyen dönemlerde davranış bozuklukları sergileyebilmektedirler. Buna ek olarak yaşıtlarına, okul arkadaşlarına ve ilerleyen dönemlerde çocuklarına şiddet uygulama ihtimalleri de artabilmektedir.

Çocuklar için ebeveynleri, hayat ile karşılaştıkları sorunlar ile başa çıkma ve hayatları süresince gerekli olabilecek bilgileri öğrenme açısından önemli bir kaynaktır. Bu sebeple çocuğun göreceği fiziksel şiddet; çocuğun üzerinde istenen disiplinin sağlanmasına katkı vermediği gibi, birçok açıdan çocuk üzerinde kapanması zor yaralar açabilmektedir.

Yorumlar