Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu
Beğen

Çocuklarda görülen davranış bozukluklarından bir diğeri de karşıt olma karşı gelme bozukluğudur. Otorite figürlerine itaat etmeme, alınganlık gösterme, düşmanca davranışlar ve tutumlar sergileme bu bozukluğa sahip çocukların belirgin davranış biçimleridir. Diğer bir taraftan bu bozukluk tanısı konmuş çocukların yasalarla sorunlar yaşaması beklenmez.

Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre, bu çocukların en az 6 ay süre ile aşağıdaki semptomlardan en az dördünü göstermesi ve bu semptomların başka bir psikolojik bozukluğun sonucu olarak ortaya çıkmış olmaması tanı koyabilmek için gerekli olan durumlardır. Karşıt olma karşı gelme davranışlarının çocuğun okul, toplumsal ve aile hayatında ciddi sıkıntılara yol açması, tanı koymak için gerekli kriterlerden diğeridir.

Karşıt olma karşı gelme bozukluğunun semptomları şu şekilde sıralanır:

• Bu bozukluğa sahip çocuklar sık sık sinirlenip huysuzlaşabilirler.

• Yetişkinlerle sık sık sözlü tartışmalara girebilirler.

• Yetişkinlerin istek ve kurallarına sık sık karşı gelip bunları uygulamayı reddedebilirler.

• Karşıt olma karşı gelme bozukluğuna sahip çocuklar insanları istemli olarak kızdırabilirler.

• Kendi hataları ve yanlış davranışları için başkalarını suçlayabilirler.

• Başkaları tarafından kolaylıkla sinirlendirilebilirler ya da alıngandırlar.

• Bu çocuklar çoğu zaman içerlenmiş ve kızgın olabilirler.

• Bu çocuklar kinci olabilirler ve intikam almak isteyebilirler.


Referanslar:

Oppositional Defiant Disorder and Conduct Disorder in Childhood / Walter Matthys & John E. Lochman
Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı ( DSM-IV-TR)

 

Yorumlar