Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Kohlberg’ in Cinsiyet Gelişim Teorisi
Beğen

Çocuklarda cinsel kimlik ve cinsel rollerin gelişimi üzerinde çalışan bilişsel psikologlar, düşünme sürecinin önemine işaret etmişlerdir. Bu düşünme süreci;

  •  çocukların cinsiyet kavramı hakkında bilgiyi nasıl topladıkları,
  •  toplanan bilgiyi nasıl anlamlandırdıkları 
  • cinsiyet anlayışının zaman içindeki gelişimini kapsar.

Bilişsel psikologlar, çocukların kendi cinsiyetine uygun davranışlarındaki temanın, çocuğun cinsiyeti algılayışına ve cinsiyet hakkındaki düşüncelerine göre şekillendiğini vurgularlar.

Çocuklarda ahlak gelişimi teorisi ile dünya çapında bir üne sahip psikolog Kohlberg, cinsiyet gelişimi konusunda da aşamalı bir teori ortaya koymuştur. Bu bilişsel teoriye göre çocukların cinsiyeti algılayışı ve cinsiyet ile ilgili kavramları, düşünme biçimleri, her yeni aşamada gelişen beyni ve artan bilgisi ile birlikte daha kompleks bir hal alır.

 Kohlberg ’in ortaya koyduğu 3 aşamalı cinsiyet gelişim teorisinin ilk aşaması cinsel kimliğin oluşumudur. Bu aşamada çocuklar kendi cinsiyetlerini anlayabilirler. 2 yaşına gelen bir çocuğun bu aşamaya ulaşması beklenir.

İkinci aşama, çocuğun cinsiyetin zaman içinde değişmediğini öğrendiği aşamadır ve çocuğun 4 yaşında bu aşamaya ulaşmış olması beklenir. Bu aşamadan çocuklar kızların büyüyüp kadın olacağını ve erkeklerin de büyüyüp adam olacağını düşünürler.

Cinsiyet sürekliliği, Kohlberg ‘in cinsiyet gelişim teorisinin son aşamasını oluşturur. Bu döneme ulaşan çocuklar, cinsiyetin dış görünümden bağımsız olarak sürekli bir durum olduğunu öğrenir. Kohlberg, çocukların 7 yaşında bu döneme ulaşacağını belirtir.

Yorumlar