Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Kucaklaşma Terapisi: Çocuğunuza Sarılın!
Beğen
Uzman

Çocuğunuzun; canı acıdığında, ağladığında, hoşlanmadığı bir durum söz konusu olduğunda, üzüldüğünde veya tam tersi çok sevindiğinde, coşku içinde olduğunda kollarını açarak size koştuğuna birçok kez tanık olmuşsunuzdur. Bu ve buna benzer örneklere dikkat ederseniz, onun aslında ne kadar çok kucaklaşmaya ihtiyaç duyduğunu görebilirsiniz.

Sevgi, şefkat ve samimiyet dolu sımsıkı bir sarılma, ona verdiğiniz önemi, onun yalnız olmadığını ve onu ne kadar çok sevdiğinizi hissettirecek ve mutlu olmasını sağlayacaktır.

Örneğin, çocuk oyun oynarken düşüp dizini incittiğinde, ilk yaptığı ağlayarak size doğru gelmektir ve o an aslında tek ihtiyaç duyduğu sizin ona şefkatle sarılmanızdır. Ayrıca, bir nesneden, rüyadan ve hatta gök gürültüsünden bile korktuğunda verdiği ilk tepki gelip size sarılmaktır. Bu örneklerden anlaşılabileceği üzere sarılmak, çocuğun ihtiyaç duyduğu anlarda sığındığı güvenli bir liman gibidir.    

Japonya’da yapılan ve Infant Behavior and Development dergisinde yayınlanan “Behavioral Development of Infant Holding and its Laterality in Relation to Mothers’ Handedness and Child-Care Attitude” adlı araştırmaya göre, sarılmak yalnızca fiziksel bir davranış değil, aynı zamanda ebeveyn- çocuk arasındaki ilişkinin kalitesini ortaya koyan çok güçlü duygusal bir bağdır. Bu nedenle, ebeveyn-çocuk arasında kurulan duygusal bağın kalitesi, birbirlerine sarılma şekillerinden yola çıkılarak analiz edilebilmektedir.

Kathleen Keating tarafından yazılan “The Hug Therapy Book” adlı kitapta, "- Sarılma ya da sıkıca kavrama, özellikle de kollar arasında, bir sevgi göstergesi olarak sarıp sarmalamak ya da bağrına basmak. — Sevgi dolu bir sarılış." şeklinde ifade edilen sarılma üzerinden kucaklaşma terapisi anlatılmakta ve sarılmanın, dokunmanın, kucaklaşmanın hem çocuklar hem de yetişkinler için önemi vurgulanmaktadır. Keating’e göre, sarılmanın ve dokunmanın önemini şöyle özetleyebiliriz:

  • Çocuk- ebeveyn arasında sevgi bağı kurulmasını sağlar.
  • Çocuk için aile içi güven ortamı gelişmesine yardımcı olur.
  • Koruma/ korunma dürtüsünün gelişmesine katkı sağlar.
  • Çocuğun duygusal gelişimine katkı sağlar
  • Göz teması kurma becerisini geliştirir (Özellikle otizm gibi göz teması kurma problemi olan çocuklarda çok etkili olabilmektedir).
  • Agresif davranışların azalmasına yardımcı olur.
  • Çocuğun fedakarlık, şefkat, empati gibi olumlu duygular geliştirmesine katkı sağlar.
  • Bilişsel yeniden yapılandırma (Örneğin, ebeveynlerle ilgili zihinde oluşmuş olabilen olumsuz şemaların olumlu yönde değişmesi) sağlar.
  • Çocuklarda çeşitli sebeplerle oluşabilecek olan değersizlik, yalnızlık gibi duyguların oluşumunu engeller.

 

Çocuğunuzun sıcak ve samimi bir sarılmaya ne kadar ihtiyaç duyduğunu göz ardı etmeyin ve hiçbir koşulda ona sarılmayı, sevginizi göstermeyi ertelemeyin.

Unutmayın ki bu, “Bana güvenebilirsin.” veya “Mutluluğun ya da üzüntün ne olursa olsun onu paylaşıyorum ve her zaman yanındayım.” diyebilmenin somut ve sözsüz şeklidir.

 

 

Referanslar

 

The Hug Therapy Book/ Kathleen Keating

 

Behavioral development of infant holding and its laterality in relation to mothers’ handedness and child-care attitude/ K. Negayamaa, M. Kawaib, H. Yamamotoc, K. Tomiwad, & Y. Sakakiharae

AnneForm Uzman Ekibi Çalıştığı Yer: AnneForm.com
Yorumlar