Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Müzik ve El Çırpma Oyunlarının Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Beğen


Son yıllarda Oxford, Western Sidney ve Harvard gibi üniversitelerde yapılan birçok araştırmaya göre, müziğin insan zihnine olan olumlu etkileri oldukça fazladır.

Münster Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacı Claudia Lappe ve çalışma arkadaşlarının 2008 yılında yaptığı araştırmaya göre, müzik uyaranları beyinde birer aracı görevi görürler ve önemli sinyallerin beynin diğer bölümlerine yayılmasını sağlarlar. Buna transfer etkisi denir.

Müziğin transfer etkisiyle beraber; entelektüel gelişim, yaratıcılık, sosyal davranış gibi biyolojik açıdan beynin kıvrımlarıyla alakalı olabilecek beceriler, beynin bir yapısından diğer yapılarına da yayılır. Transfer etkisinin en çok görüldüğü yaş aralığı, beynin dış etkilere daha açık olması ve gelişim sürecinin devam etmesi sebebiyle, 3-11’dir. 

Profesyonel olarak hazırlanmış müzik derslerinin çocuklar üzerindeki etkilerini araştıran birçok makale bulunmaktadır. Örneğin; Klinik Psikolog Krista Hyde’ın 2009 yılında yaptığı araştırmada, müzik eğitimi alan çocukların beynindeki yapısal değişiklikler incelenmiş ve davranışsal değişimlere, motor becerilerine ve kelime-fonemik (işitsel) farkındalığa odaklanılmıştır. Çalışmadaki; 6 yaşındaki 31 çocuktan 15 çocuk 15 ay boyunca haftada 30 saat özel piyano dersleri almış, geriye kalan 16 çocuk ise rutin müzik derslerine devam etmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, özel piyano dersleri alan çocukların beyinlerinde yapısal değişimler görülmüş ve motor becerilerinin geliştiği gözlemlenmiştir.

Profesyonel olarak hazırlanmış müzik derslerinin dışında çocukların hayatında bulunan diğer bir aktivite ise “el çırpma oyunları” (hand-clapping games) olarak adlandırabileceğimiz, çocukların kendilerinin ürettiği, aktarım yoluyla yayılan el çırpma ve ritim içeren şarkılı oyunlardır. Bu tarz oyunlar üzerinde yapılan araştırmalar, çocuğun duyusal- motor gelişimine, sosyal gelişimine ve dil gelişimine katkıları olduğunu ortaya koymaktadır. Ben-Gruion Üniversitesi Müzik ve Bilim Laboratuvarı üyesi Dr. Idit Sulkin’in 24 ilkokul öğrencisi üzerinde yaptığı çalışmada, el çırpma oyunları ve ders başarısı arasında güçlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır; el çırpma oyunlarını oynayan çocukların ders başarılarının, oynamayan çocuklara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

1) Duyusal- Motor Gelişim: El çırpma oyunları; duyma, görme, motor becerileri ve göz- kulak koordinasyonu gerektirmesi sebebiyle, çocukların duyusal-motor gelişimine katkı sağlamaktadır.

2) Sosyal Gelişim: El çırpma oyunları, iki veya daha fazla kişi ile oynanır. Çocuk, diğer çocuklarla dayanışma içine girer ve onlarla ortak dikkat oluşturur. Aynı zamanda, beden dilini kullanarak (dokunuş, ses tonu, vücut duruşu vb.) oyun arkadaşlarına çeşitli mesajlar gönderir. Dr. Idit Sulkin’in yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, el çırpma oyunlarını oynayan çocukların sosyal etkileşimlerinin daha fazla olduğu görülmektedir.

3) Dil Gelişimi: El çırpma oyunları, kelimeler ve müziğin senkronizasyonundan oluşmaktadır. Bu şarkılar, kelimeleri hafızaya alma sürecini kolaylaştırdığı için çocukların dil gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

 

Referanslar

Cortical plasticity induced by shortterm unimodal and multi-modal musical training/ C. Lappe

Musical training shapes structural brain development/ K. L. Hyde

Handclapping songs: a spontaneous platform for child development among 5–10‐year‐old children/ W.  Brodsky

Yorumlar