Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Tek Ebeveyn ile Büyüyen Çocuklarda Okul Başarısı: Gelir Düzeyinin Etkileri
Beğen

Tek ebeveyn ile büyümek çocuğun sosyal ilişkileri ve okul başarısı gibi birçok konu üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olabilen bir durumdur. Chicago Üniverisitesi’nden William H. Jeynes yaptığı araştırmasında, eğitimcilerin tek ebeveyn ile büyüyen çocukların eğitimciler tarafından kolaylıkla ayırt edilebildiğini ve bu çocukların okul yaşamında zorluklar ile karşılaşma oranlarının diğer çocuklar ile karşılaştırıldığında daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Ancak bu durumun asıl sebebinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Tek ebeveyn ile büyümek bu durumun asıl kaynağı olmaktan ziyade, yaşanan ekonomik zorluklar bu sorunlara sebep olabilmektedir.

Tekrar evlenmeyen annelerin bir çoğu ekonomik zorluklar yaşayabilmektedir. Georgetown Üniversitesi’nden Scott Boggess 1998 yılında gerçekleştirdiği araştırmasında tekrar evlenmeyen annelerin yaklaşık olarak yarısının yoksulluk sınırının altında yaşadığını ortaya koymuştur. Yaşanan ekonomik problemler, hem doğrudan, hem de dolaylı olarak çocuğun okul hayatını olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Çocuğun okul masraflarını karşılayamaması, yeterli besini alamaması gibi durumlar ekonomik zorlukların eğitim üzerindeki doğrudan etkileri olarak kabul edilebilir. Diğer bir taraftan ekonomik zorluklar sebebi ile eğitim seviyesinin daha düşük olduğu bir çevrede büyümek, bu ortamda kötü alışkanlıkların daha çok takdir edilebilmesi ekonomik zor koşulların eğitim üzerindeki dolaylı etkilerine örneklerdir.

Boşanma, beraberinde birçok değişimi, zorluğu ve fırsatı getiren önemli bir olaydır. Ancak boşanmanın taraflar için zararlarının asgari seviyeye indirilmesi yeterli değildir. Çocuğun yaşayabileceği zorlukların iyi değerlendirilmesi, bu değerlendirme çerçevesinde hareket edilmesi ve çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesi, çocuğun geleceği üzerine oldukça önemlidir.

 

Referans:

Boggess, Scott. 1998. “Family structure, economic status, and educational attainment.” Journal of Popular Economics 11(2):205-22.

Jeynes, William H. 2002. “Does Widowhood or Remarriage Have the Greater Impact of the Academic Achievement of Children?” OMEGA 44(4):319-43.
 

Yorumlar