Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Televizyon ve Kalıplaşmış Yargılar
Beğen

Endüstriyelleşmiş toplumlarda, birçok evde bir ya da birden fazla televizyon bulunmaktadır. Amerikan toplumunda günde ortalama 7 saat açık olan televizyon, çocuklar tarafından çok küçük yaşlarından itibaren izlenmeye başlanmaktadır. Bu sebep ile televizyonun çocuklar üzerinde olumlu ve olumsuz birçok etkisi olmaktadır. Televizyonun olumlu veya olumsuz etkilerinin olduğu alanlardan biri de çocuğun etnik gruplar, azınlıklar ve cinsiyetler gibi toplumsal kavramlar hakkında edindiği kalıplaşmış yargılardır.

Televizyon kanallarında, kadının ve azınlık grupların temsilleri genelde yetersizdir. Bu temsillerde azınlık gruplar ve kadınlar yanlış ya da taraflı tanıtılabilmektedir. Azınlık gruplara verilen rollerin sıklıkla suç ya da şiddet ile ilişkilendirilmesi, diğer bir taraftansa kadınların duygusal, cazibeli ya da şiddet mağduru rollere büründürülmesi televizyon yayınlarında oldukça yaygın bir durumdur. Televizyonda bu durumlar ile karşılaşan çocukların, azınlık gruplarla ve kadınlarla alakadar kalıplaşmış yargıları benimseyerek önyargı sahibi olması mümkün olmaktadır.

Diğer bir taraftan televizyonda azınlıklar, etnik gruplar ve kadınlar ile ilgili ön yargılı ve ayrımcı mesajlar vermeyen programları izleyen çocukların, bu gruplar ile ilgili fikirlerinin tarafsız olduğu gözlenmiştir. Örneğin Children and Television Dergisi' nde yayımlanan bir araştırma sonucu göstermiştir ki; televizyonda Afrikan Amerikan topluluğu ile ilgili pozitif betimlemeler, çocukların ilerleyen zamanda bu gruba ait insanlar hakkındaki düşüncelerini olumlu şekilde etkilemiş ve bu çocuklar ilerleyen zamanlarda Afrikan Amerikan gruba ait insanlarla arkadaşlık konusunda daha istekli olmuşlardır.

Televizyon programlarının, henüz dünyayı ve insanları yeni tanımaya başlayan bireyler olan çocuklar üzerindeki etkisi aşikardır. Bu sebeple ebeveynlerin çocuğun izlediği programları yakından takip etmesi çok mühimdir. Zihinlerinde insanlara ve diğer canlılara dair olumlu ya da olumsuz etiketler olarak tanımlayabileceğimiz önyargılar olmayan çocukların, izledikleri programlardan sağlıklı mesajı almaları için çaba göstermeniz, çocukların kalıplaşmış yargılara sahip olmaması ve önyargılar üzerine inşa edilen ilişkiler kurmasını engellemek açısından faydalı olacaktır.

Referans:
Child Development (6th. Edition) / Laura E. Berk

 

Yorumlar