Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Televizyon ve Okul Başarısı
Beğen

Çocuğunun televizyon izleme alışkanlığından dolayı ebeveynler sıkıntı yaşarken, televizyon programlarının çocuklara birçok yanlış mesaj verdiğini düşünürler. Bu durum televizyonda karşılaştıkları bazı programlar için geçerli olsa da, durumu genelleyip “televizyon çocuk için zararlıdır” demek ne kadar doğru?

Televizyon, kullanılmaya başlandığı ilk zamanlardan itibaren eğitimcilerin ilgi odağı olmuştur. Bu ilginin sebebi; televizyonun özellikle düşük sosyoekonomik gruba mensup çocukların okula yönelik gelişimlerine katkı verebilecek bir araç olarak kullanılabileceği fikridir. 2001 yılında “Child Development” dergisinde yayınlanan bir araştırma, eğitimcilerin televizyon hakkındaki fikirleri ile paralellik göstermektedir. Araştırmaya konu olan grup düşük ya da orta gelirli ailelerin çocuklarıdır. Araştırmacıların bu grubu seçmelerinin 2 önemli sebebi vardır. İlki bu gruba mensup çocukların eğitim ile ilgili kaynaklarının kısıtlı olması; ikincisi ise bu çocukların televizyon karşısında yüksek gelirli ailelerin çocuklarına göre daha çok vakit geçirmeleridir. Bu araştırmanın sonucuna göre, yaşına uygun eğitim programlarını izleyen 5 yaşındaki çocukların okul ile ilgili becerilerinin, bu programları izlemeyen çocuklara göre belirgin olarak daha gelişmiştir.

Televizyonun öğrenme üzerindeki etkilerini dikkate alarak yayına konulan birçok televizyon programı bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni “Susam Sokağı” ’dır. Dünya genelinde 140’tan fazla ülkede yayınlanan “Susam Sokağı”, düşük sosyoekonomik gruba mensup çocukların öğrenme becerilerini artırma hedefi ile yaratılmış bir programdır. Çocukların genel bilgisini arttırma, sosyal ve duygusal anlama kapasitelerini geliştirme ve diğer insanlar ile daha sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlama amacı güden “Susam Sokağı” programı, birçok araştırma sonucuna göre çocuklar için değerli bir kaynaktır. Massachusetts Üniversitesi’nden Daniel Anderson ve çalışma arkadaşlarının 2001 yılında yayınladıkları araştırma sonuçlarına göre; bu programı izleyen çocuklar daha çok kitap okumakta, okul başarısına daha çok önem vermekte ve çeşitli akademik testlerde daha başarılı olmaktadır.

Televizyonun çocuklar için yararlı ya da zararlı olarak değerlendirilmesi, izlenen programın niteliği ile yakından ilişkilidir. Bugün hayatımızın önemli bir parçasını oluşturan televizyon doğru kullanıldığında; izlenen programlar çocuğun yaşına ve gelişimine uygun seçildiğinde, televizyon çocuğu başarıya bir adım daha yaklaştıracak değerli bir kaynaktır.

Referanslar:
Child Development (6th. Edition) / Laura E. Berk
Early childhood television viewing and adolescent behavior: the recontact study / Anderson DR, Huston AC, Schmitt KL, Linebarger DL, Wright JC.

 

Yorumlar