Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Televizyon ve Sosyal Öğrenme
Beğen

Albert Bandura’nın 1961-1963 yılları arasında gerçekleştirdiği “Oyuncak Bobo Deneyi”, öğrenmenin sosyal yönünü ortaya koymak açısından psikoloji literatüründe çok önemli bir yere sahiptir. Bu deneyde çocuklar, yetişkin bir bireyin “Bobo” adında bir oyuncağa karşı çeşitli davranışlarını izlemişlerdir. Daha sonra “Bobo” ile baş başa kalan çocukların, yetişkinin sergilediği davranışlar benzeri davranışlar sergilediği gözlenmiştir. 

Bu deney çerçevesinde değerlendirildiğinde, çocukların televizyon ekranında karşılaştıkları durum ve davranışları öğrenip uygulamaları beklenebilecek bir durumdur. Buna ek olarak gerçek ve kurguyu, yetişkinler kadar iyi ayırt edemeyen çocukların televizyon ekranında karşılaştıkları şiddeti taklit etme ihtimali artmaktadır.

Amerika’daki Ulusal Televizyon Şiddeti Çalışması’nın (The National Violence Study) 1998 yılında yayınladığı rapora göre, “sabah 6-akşam 11” saatleri arasındaki televizyon programlarının yüzde 57’si şiddet öğeleri içermektedir.

Bu rapor, çocuk programlarında diğer programlarla karşılaştırıldığında şiddet içerikli yayının %9 daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.
Journal of Social Issue Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, küçük yaşta şiddet içerikli yayınları izleme sıklığının, yetişkinlikte yarattığı sonuç üzerine odaklanmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre, küçük yaşlarda şiddet içerikli yayınları sık izleyen çocuklar, 19 yaşına geldiklerinde çevresi tarafından sinirli ve saldırgan olarak nitelendirilmektedir. Bu çocuklar 30 yaşına geldiğinde ise, şiddet içerikli yayınları sık izleyen grubun bir suça karışmış olma ihtimali, şiddet içerikli programları daha az izleyen gruba göre bir hayli yüksektir.

Televizyonun, çocukların davranışları üzerinde olumsuz etkileri olabileceğinin göz önünde bulundurulması, çocuğun şiddete yatkın bir birey olarak yetişmesine engel olabilecek faktörlerden biridir; ancak doğru programların seçildiği ve televizyonun uygun şekilde kullanıldığı durumlarda; çocuğun sosyal, duygusal ve bilişsel açıdan gelişimine ciddi katkılar verebilecek bir araç olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmakta fayda var.


Referanslar:
Child Development (6th. Edition) / Laura E. Berk
Psychological Process Promoting the Relation Between Exposure to Media Violence and Aggressive Behavior by the Viewer / L. R. Huesmann

Yorumlar