Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Üvey Ebeveyn ile Büyüyen Çocuklarda Okul Başarısı: Gelir Düzeyinin Etkileri
Beğen

Tek ebeveynin çocuğu yetiştirmesi, beraberinde birçok zorluğu da getirebilmektedir.  Çocuğun ekonomik ve sosyal anlamda zaman zaman zorluklar yaşayabildiği bu durum, ebeveyn- özellikle de anne- tekrar evlendikten sonra nasıl bir değişim göstermektedir?

Evliliğin yeni bir gelir kaynağı, dolayısıyla çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesi anlamına geldiği düşünülebilir. Ancak Georgetown Üniversitesi’nden Scott Boggess’in 1998 yılında gerçekleştirdiği araştırma, bu durumun her zaman beklenen sonucu doğurmadığını ortaya koymuştur. Bu araştırmaya göre, üvey babalar her zaman kendilerini çocuğu ekonomik olarak destekleme zorunda hissetmemektedirler. Bu durum sonucunda çocuğun okul başarısında bir yükselme görmek kolay olmamaktadır.

Yeni bir evliliğin, sadece evlenen taraflar için değil, çocuk için de önemli sonuçları vardır. Çocuk beraber yaşayacağı yeni bir bireye alışmak, yeni düzen içinde kendi yerini anlamak, öz anne ve babasının yeni ilişkilerine uyum sağlamak ve bu çerçevede hayatını şekillendirmek için belirli bir zamana ihtiyaç duyacaktır. Bu durum, çocuğun okul başarısı üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilmektedir.

Annenin evlenmesinin doğuracağı sonuçlardan biri de, babanın çocuğa vereceği ekonomik desteğin düşmesi olabilmektedir. Bu durum da çocuğun okul başarısı üzerinde dolaylı olarak olumsuz etkileri olabilen bir durumdur.

Boggess’in yaptığı araştırma, birçok önemli sonucu ortaya koymuştur. Ancak bu durumların kesin sonuçlar olarak değerlendirilmesi yanlış bir yargının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Boggess’in ortaya koyduğu faktörleri risk olarak değerlendirmek ve bu risklerden korunmanın yollarını aramak, çocuğun okul başarısı üzerinde olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Yorumlar