top of page

Baba ve Erkek Çocuğu

Babanın erkek çocuğunun üzerindeki etkileri psikolojide önemli bir yer tutar.


Baba erkek çocuğu üzerinde birçok açıdan etkili olabilir. Bu etkilerin en dikkat çekenlerinden biri, çocuğun cinsiyetine özgü davranış biçimlerinde babasının davranışlarını tekrar etmesidir.


Özellikle babanın cinsiyetine özgü davranış biçimlerinin yoğunluğunun -kısacası erkeksi (maskülen) bir yapıya sahip olmasının- çocuğun daha erkeksi bir yapıya sahip olmasına sebep olacağı fikri yaygın bir düşüncedir.


Bu düşünce yapısını inceleyen araştırmacılar ise bu durumu destekleyen veriler ortaya koymamışlardır.



Bu araştırmaların sonuçlarına göre babanın erkeksi davranışlarının çokluğunun, oğlunun erkeksi davranışlarının daha yoğun olmasını sağladığına dair tatmin edici bir kanıt bulunamamaktadır. Erkeksi tavırları yoğun olan babaların, erkek çocuklarının erkeksi bir yapıda olmaları mümkün olmakla beraber, bu çocuklar daha feminen bir yapıda da olabilmektedirler. Bu durum, cinsiyet rolü anlamında erkek çocukların babadan etkilenmediği sonucunu doğurur mu?


Babası ile daha yakın ve sıcak ilişkisi olan, babasına güven duygusu yüksek olan ve babasının yanında olduğunu hisseden çocuklarda çocuk-baba arasındaki ilişki, çocuğun babanın cinsiyet rolünü benimsemesi anlamında kilit rol oynamaktadır. Baba-erkek çocuğun arasındaki ilişkinin niteliği, çocuğun babanın davranışlar ve düşünce biçimlerini içselleştirip uygulamasına sebep olabilmektedir. Bu durum, çocuğun babasına benzer bir cinsiyet rolüne ve algısına sahip bir birey olması sonucunu doğurabilmektedir. Diğer bir taraftan erkek çocuğunun cinsiyet algısının ve davranışlarının erkeksi ya da kadınsı (maskülen-feminen) olması üzerinde tek etkenin babasının erkeksiliği olmadığının da göz önünde bulundurulmasında fayda var.


İçinde yaşanılan toplumun erkeksi ya da kadınsı davranış ve düşünce yapılarına verdiği değerler, aile içindeki diğer bireylerin bu konudaki tutumları ve arkadaş ilişkileri çocuğun ne derece erkeksi ya da kadınsı düşünceler ve davranışlara sahip olacağı konusunda etkili olabilecek faktörlerden bazılarıdır.


Referanslar: The Role of The Father in Child Development (5th Edition) Michael E. Lamb

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page