top of page

Babanın İş Hayatının Çocuğa Etkileri

Babanın çocuk ile olan ilişkisi, çocuğa gösterdiği ilgi ve çocuk bakımında aldığı rol çocuğu sosyal, duygusal ve bilişsel açıdan etkileyebilmektedir.

Babasından ihtiyacı olan desteği ve ilgiyi alan çocukların hayatları boyunca daha az olumsuz duygular yaşayacakları ve daha başarılı olacakları birçok araştırma ile ortaya konmuştur; ancak babanın bu ilgiyi ve desteği göstermesi her zaman kolay olmamaktadır.


Özellikle iş hayatında karşılaşılan zorluklar, babanın çocuğu ile ilişkisinin ve çocuğunun bakımında rol üstlenmesinin önünde bariyer olabilmektedir. Babanın çocuk bakımında rol almasını ve çocuğun gelişimine gerekli katkı vermesini uzun ve düzensiz çalışma saatleri aşağıdaki şekilde etkileyebilir:


Uzun çalışma saatleri, babaların çocuk bakımında rol almasının ve aile - iş hayatını dengelemesinin önündeki en önemli engel olarak değerlendirilebilir. Bu durum babaların üstlerine taşıyamayacakları kadar yükler (role overload) aldığını hissetmesine sebep olabilir. Bu hisse sahip babaların, çocukların davranışlarını ve isteklerini kabul etme ihtimali düşmekte ve çocuğunun bakış açısından düşünebilme becerileri olumsuz etkilenmektedir.


Düzensiz çalışma saatleri, baba çocuk ilişkisini olumsuz yönde etkileyen bir diğer faktördür. Düzensiz çalışma saatlerinde çalışan babaların ailelerinde daha çok sorun görülmekte ve bu babalar daha etkisiz ebeveynlik becerileri kullanmaktadırlar. Düzensiz saatlerle çalışan kişinin depresif semptomlara sahip olması olasılığını artırmaktadır. Babasının depresif semptomlara sahip olması çocuğu da etkilemektedir. Bu çocukların duygusal ve sosyal sıkıntılar yaşama olasılıkları, düzenli saatlerde çalışan babaların çocukları ile kıyaslandığında daha yüksektir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page