top of page

Ekonomik Desteğin Çocuğa Etkisi

Babasından Ayrı Yaşayan Çocuklar: Ekonomik Desteğin Çocuğa Etkisi


Eşinden ayrılan babaların çocuğa ve eski eşine destek olabileceği alanlardan biri de çocuğun ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Çocuğa ekonomik anlamda destek olan babalar, çocuğun başarısına önemli katkı sağlar.


Ayrıca çocuğunun davranış problemleri ve uyum sorunları yaşamasının önüne geçebilmenin yollarından biri, çocukla yaşayan anneye ekonomik destek vermektir.

Gelin çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için sağlanan bu ekonomik desteğin çocuk üzerindeki etkilerine yakından göz atalım:


• Çocuğa destek amaçlı ödenen paranın miktarı ile çocuğun akademik başarısı arasında önemli bir ilişki vardır. Yeterli desteği alan çocuklar eğitim kaynaklarına ulaşabilirler. Bu çocuklar ile yapılan ve Marriage and Family Review dergisinde yayınlanan bir araştırma çocukların bilişsel test sonuçlarında yükselme olduğunu ve okuma, matematik alanlarında gelişmeler kaydettiklerini ortaya koymuştur.


• Bu destek çocuğun ev ortamında daha fazla uyarıcı ile karşılaşmasına (eğitime yardımcı olan oyuncaklar gibi), daha iyi beslenmesine ve daha az sağlık sorunu yaşamasına yardımcı olacaktır.


• Çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile destek sağlayan babalar, çocuğun ayrılma sonrası uyum sorunları yaşama risklerini de önemli ölçüde düşürmüş olur.


Yukarıda da görülebileceği üzere, bu ekonomik desteğin çocuğu birçok alanda olumlu şekillerde etkileyebileceğini ortaya koyan araştırmalar bulunmaktadır; ancak çocuğun ihtiyaçlarının ekonomik destek ile sınırlı olmadığını, çocuğun babasından sosyal ve duygusal anlamda da desteğe ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulundurmakta fayda var.


Referans: Yeung, W. J., Duncan, G. J., & Hill, M. S. (2000). Putting fathers back in the picture: Parental activities and children’s adult outcomes.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page