top of page

Tavır Bozukluğu Üzerinde Babanın Etkisi


Tavır Bozukluğu, erken çocukluk döneminde gözlenebilen bir davranış bozukluğudur. Bu bozukluğa sahip çocuklar şiddet eğilimi gösterebilirler ve kural tanımaz bir yapıya sahiptirler. İlerleyen zamanlarda çocuğun kişilik bozukluğuna sahip olabilmesine sebep olan bu bozukluk, çocuğun ebeveynleri ile ilişkisinden de önemli ölçüde etkilenebilmektedir.


Ebeveynin tutumu ile bu bozukluğa sahip çocuğun davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen Washington Üniversitesi’nden Carolyn Webster-Stratton, bu bozuklukla başa çıkma konusunda ebeveynlere çeşitli eğitimler vermiştir. Ardından 1 yıllık süreç içerisinde eğitim verdiği ebeveynlerin çocuklarının davranışlarındaki sapma ve itaatsizliği ölçmüştür. Webster-Stratton’un ortaya koyduğu araştırma sonuçları göstermiştir ki; ebeveyn eğitim sürecine katılan bireylerin çocuklarında olumlu yönde önemli değişiklikler gözlenmiştir. Bu araştırmanın asıl dikkat çeken yönü ise, bu süreçte babanın rolüne yaptığı vurgudur.


Webster-Stratton, aileleri babanın olduğu aileler ve babanın olmadığı aileler şeklinde iki gruba ayırmış ve aynı eğitimi bu iki gruba da vermiştir. İlk gruptaki babalar, çocuğun bakımında rol üstlenen ve eğitim grubuna katılmak için istekli olan babalardan oluşmaktadır. Ayrıca bu babaların bir kısmı eşleri ile beraberken, diğer kısmı eşlerinden ayrıdır. İkinci grup ise eşleri olmayan annelerden ya da eşleri olsa dahi yalnız ayrı yaşayan ve babanın çocuk bakımında rol üstlenmediği ailelerdeki annelerden oluşmaktadır.


Webster-Stratton’nun gerçekleştirdiği bu araştırma, babanın olduğu ailelerin çocuklarının, diğer gruptaki çocuklara göre önemli gelişmeler gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu çocuklar itaat etme konusunda daha az sıkıntı yaşamakta ve normalden sapmış olarak nitelendirilen davranışları daha az sergilemektedirler.


Bu araştırma sonucunun da ortaya koyduğu gibi, babaların çocukların davranışları üzerindeki etkisi azımsanamayacak kadar önemlidir. Öyle ki, davranış bozukluğuna sahip çocuklarda dahi, babanın bu sürece dahil olması sorunların daha kolay aşılmasına olanak sağlamaktadır.


Referans: The Effects of Father Involment in Parent Training For Conduct Problem Children / Carolyn Webster-Stratton

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page